Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες στην Κυψέλη / Εθνική ενότητα στην Κρατική Σαπίλα