Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Ο ΤΟΙΧΟΣ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

NATIONAL REVOLUTION
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΕΘΝΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ