Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Μαχητικός Πυρήνας Ρόδου: Δράσεις στο Παν/μιο της Ρόδου